BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM KHAI TRÍ

Lưu ý: nếu lấy VAT thì thêm 10%

Để xem chi tiết bảng báo giá xin vui lòng truy cập vào đường link dưới đây !

https://drive.google.com/file/d/1bVmmqZfTs2C2agfUFBGoRAI9PQ3JU6kd/view?usp=sharing